EUROPEAN SPACE EDUCATION RESOURCE OFFICE

A collaboration between ESA & national partners

Vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury

Workshop Lego robotů v belgickém Redu 15.-18. března

V březnu 2015 se mi naskytla jedinečná možnost zúčastnit se workshopu Lego robotů, který pořádala Evropská kosmická agentura (zkráceně ESA). Workshop se konal v jednom z výzkumných pracovišť v belgickém Redu. Workshopu se zúčastnilo 16 učitelů z různých evropských států. Ubytováni jsme byli v Evropském Space centru nedaleko Redu.

Pod vedením Antoina Huberta jsme měli možnost si nejprve prohlédnout celé Space centrum a seznámit se s aktivitami Kosmické agentury, které je možné využít ve výuce. Workshop byl připravený pro úplné začátečníky a velmi dobře strukturovaný. Pracovali jsme ve dvojících, já jsem měl možnost pracovat s Jenny Janssonovou ze Švédska. Všechny aktivity probíhaly v angličtině, kterou všichni učitelé skvěle ovládali, takže jsme si mohli navzájem vyměňovat nápady a radit si. Naším úkolem bylo připravit vozítko na misi na Mars a zjistit pomocí měření, jestli se na Marsu nachází voda.

Samotný workshop jsme začali jednoduchým ovládáním Lego kostky, poté synchronizací kostky s počítačem a následně i programování kostky pomocí bloků. Následně jsme sestavili všichni stejnou kostru výzkumného vozítka z Lega, ale výsledný vzhled byl v režii každého z týmů. Antoine nás cíleně vedl a vždy, když jsme si s něčím nevěděli rady, případně jsme chtěli vylepšit programování robota pomocí podmínek a cyklů, tak nám pomohl. Postupovali jsme se svým zápalem tak rychle, že i úplní začátečníci byli schopni na konci prvního dne vyrobit robota, který jezdil na základě informací ze sond, které měl na sobě připojené.

Stavba LEGO robotů v Belgii

Druhý den jsme se následně pustili do vědeckého bádání a pomocí teplotního čidla jsme zjišťovali, zda se na simulovaném Marsu nachází voda. Základní hypotéza byla, že pokud by se na Marsu nacházela voda, tak by při zvýšení teploty musela projít změnou skupenství a následně by přímo úměrně rostla její teplota. Pokud bychom porovnali získané měření, s měřením v pozemských podmínkách byli bychom schopni rozhodnout, zda je voda na Marsu či nikoliv.

Zlatým hřebem celého workshopu byla návštěva královské delegace v čele s belgickým králem Filipem, který navštívil vědecké pracoviště v Redu a velmi se zajímal i o samotný workshop.

http://www.esa.int/About_Us/DG_s_News_and_Views/Highlights/King_for_a_day_at_Redu

Radim Kusák
Dvořákovo gymnázium a SOŠE
Kralupy nad Vltavou