EUROPEAN SPACE EDUCATION RESOURCE OFFICE

A collaboration between ESA & national partners

Vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury

Na Marsu teče slaná voda

Planetární sonda Mars Reconnaissance Orbiter objevila zatím nejpřesvědčivější důkazy, že na povrchu Marsu existuje kapalná voda

Když NASA nedávno oznámila zásadní objev, zpozorněl celý svět. Z objevu se nakonec nevyklubalo odhalení brčálově zelených Marťanů, jak jistě mnozí doufali, ale zachycení stop přítomnosti hydratovaných minerálů na povrchu Marsu. Potvrdilo se tím očekávání, že na Rudé planetě přece jenom existuje kapalná voda. Podle odborníků jde o její zatím nejpřesvědčivější důkaz.

V objevu sehrála klíčovou roli planetární sonda NASA jménem Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), která zkoumá Mars z oběžné dráhy. Právě její spektrometr Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer (CRISM) objevil hydratované minerály na dosud záhadných tmavých pruzích, které se na některých místech Marsu objevují během místního léta a v zimě zase mizí. Když je na Marsu doopravdy horko, tak se tam povrchová teplota blíží k nule stupňů Celsia. Už předem tedy bylo jasné, že nemůže jít o běžnou kapalnou vodu.

Sonda Mars Reconnaissance Orbiter prokázala, že se na povrchu tmavých pruhů vyskytují hydratované soli. Tím pádem nejde o čistou vodu, ale mnohem spíše o velmi koncentrovaný roztok solí, který by valnou většinu života pozemského typu spolehlivě zahubil. Podle dat spektrometru CRISM kapalná voda na Marsu s největší pravděpodobností obsahuje sloučeniny, které fungují jako silná oxidační činidla a jsou tudíž pro pozemské organismy velmi toxické. Je tam rozpuštěný například chloristan hořečnatý, chloristan sodný nebo chlorečnan hořečnatý.

Vzhledem k tomu, jaké podmínky na povrchu Marsu panují, jsou šance na objevení marťanských organismů i po tomto zajímavém objevu stále velmi nízké. Jak se ale říká, naděje umírá poslední.

Potvrzení existence kapalné vody na povrchu Marsu je sice samo o sobě fascinující, pro vědce zkoumající Rudou planetu je to ale paradoxně nepříjemnou komplikací. NASA sice má na Marsu výzkumnou robotickou laboratoř Curiosity, která by teoreticky mohla prozkoumat místa, kde se objevuje kapalná voda, Curiosity ale bohužel nevyhovuje velice přísným předpisům NASA pojednávajících o ochraně prostředí vesmírných těles. A to je závažný problém.

Ačkoliv tyto předpisy čelí rostoucí kritice části odborné veřejnosti, zřejmě podstatně zdrží nebo dokonce v dohledné době znemožní detailní průzkum kapalné vody na Marsu, ať už s Curiosity nebo s budoucími průzkumnými roboty NASA. Doufejme, že odborníci nalezou rozumný kompromis, který by umožnil podrobit místa s kapalnou vodou na Marsu výzkumu a zároveň by zajistil přiměřenou míru ochrany pro marťanské organismy, pokud tedy nějaké ve slaných vývěrech žijí.

Stanislav Mihulka

Tmavé pruhy se slanou vodou na Marsu. Kredit: NASA / JPL / University of Arizona.

Záznam z oznámení nálezu NASA: NASA Confirms Evidence That LIQUID Water Flows on Mars, September 28, 2015.