EUROPEAN SPACE EDUCATION RESOURCE OFFICE

A collaboration between ESA & national partners

Vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury

Co objevil kosmický dalekohled Kepler?

Exokomety? Mimozemšťany? Internet zaplnily informace o objevu kosmického dalekohledu Kepler, přezdívaného „Lovec planet“. Jedná se o objev skutečně mimořádný, protože je to poprvé, co byly pozorovány nepravidelné změny jasnosti u nějaké hvězdy. Hvězdu KIC 8462852 ze souhvězdí Labutě zakrývá nějaký objekt, a podle tvaru je nasnadě, že to není planeta. Snad by se dokonce mohlo jednat o odhalení mimozemské civilizace? Zdroj v angličtině naleznete zde: Wright et al. 2015 (pdf)

Dr. Petr Kabáth ze Stelárního oddělení Astronomického ústavu to komentuje: "Kepler pozoroval skutečně jedinečný systém, který mezi daty Keplera nemá obdobu. Výzkumný tým vyloučil spoustu možných fyzikálních vysvětlení (např. "background binary", hvězdu s diskem) a především technické efekty detektoru a přístrojů. Systém hvězdy KIC 8462852 je zajímavý a jedinečný tím, že ho nelze jednoduše vysvětlit proměnností hvězdy, planetou atd. Nejspíš se ovšem bude jednat o nějaký přírodní jev. Nejpravděpodobnější vysvětlení je rodina exokomet, které jsou přítomny kolem hvězdy (pozn.: tak jako pro planety u jiných hvězd než u Slunce používáme pojem exoplaneta, tak pro komety v jiných planetárních soustavách používáme pojem exokometa). Motto nyní zní "pozorovat, pozorovat a pozorovat dál". Např. proto, že pokud by se podařilo pozorovat okolí hvězdy a najít disk/prach, hypotéza o exokometách by se dala spíše potvrdit. Do projektu se nyní zapojí také program SETI (z anglického Search for Extra-Terrestrial Intelligence), protože Kepler po poruše již na další pozorování nestačí. Ostatně myšlenka, že by to byla známka civilizace, je přece zajímavá, ne? Když ne dnes, tak jednoduše nějak takhle se to jednou zřejmě může potvrdit. Tak proč o tom nepřemýšlet už nyní?"

A trochu spekulace, proč všichni píší o exocivilizacích... Protože SETI a další projekty hledají jevy, které se vymykají periodicitě. Většina jevů, jako proměnnost atd., jsou jevy více či méně periodické, případně jednorázové, jako supernovy, ale lze je vysvětlit přírodním mechanismem. SETI hledá zajímavé systémy, které by mohly mít známky toho, že se někdo snaží komunikovat, případně známky civilizací, které umějí stavět velké kosmické struktury kolem hvězd atd... Existují dokonce vědecké články, které se zabývají vlivem struktur nepřírodního charakteru, tj. postavených civilizacemi, na vliv světelných křivek hvězd, spekter apod. Ovšem zatím žádná taková struktura nebyla potvrzena. A jsme zpět u pozorování Keplera. Proto objev nepravidelností v poklesu jasnosti hvězdy KIC 8462852 vzbudil takový rozruch.