EUROPEAN SPACE EDUCATION RESOURCE OFFICE

A collaboration between ESA & national partners

Vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury

Spin Your Thesis! & Drop Your Thesis! 2016

ESA vyzývá vysokoškolské studenty k podání návrhů na experimenty v mikro a hypergravitaci

Vzdělávací kancelář ESA otevřela v uplynulých dnech výzvu pro vysokoškolské studenty k podání návrhů na experimenty v mikro a hypergravitaci, které budou realizovány v rámci nadcházejících ročníků soutěží "Spin Your Thesis!" a „Drop Your Thesis!“. Vlastní experimenty se pak uskuteční od srpna do listopadu r. 2016.

 

Projekt Spin Your Thesis! 2016 se zaměřuje na realizaci experimentů v prostředí simulovaném pomocí velké experimentální centrifugy (Large Diameter Centrifuge – LDC), umožňující studentům vysokých škol z členských států ESA provádět vědecké a technologické experimenty v prostředí hypergravitace s přetížením až 20 G.

Své návrhy na experimenty mohou zasílat studenti vysokých škol od bakalářského po doktorský studijní program. Na základě posouzení obdržených návrhů vybere ESA 4 týmy, složené z max. 4 studentů. Každý tým bude moci pro realizaci svých experimentů využít centrifugu LDC, dále získá potřebnou technickou podporu od vyčleněného týmu odborníků. Vzdělávací kancelář ESA nabízí účastníkům také finanční podporu ve formě krytí části nákladů spojených s účastí v soutěži.

Uzávěrka pro podání návrhů do nadcházejícího ročníku soutěže je stanovena na 15. listopad 2015. Detailní informace o soutěži a popis, jak se zúčastnit, naleznete zde.

 

Projekt Drop Your Thesis! 2016 umožňuje studentům vysokých škol z členských států ESA provádět vědecké a technologické experimenty v prostředí mikrogravitace s maximální délkou trvání experimentu 9,3 sekundy. Prostředí mikrogravitace je simulováno ve 146 m vysoké pádové věži, která se nachází v Centru aplikovaných kosmických technologií a mikrogravitace (ZARM) v německých Brémách.

Projekt je určen pro vysokoškolské studenty od bakalářského po doktorský studijní program. Na základě posouzení obdržených návrhů vybere ESA tým složený z max. 4 studentů, který pak bude moci svůj experiment provést v pádové věži v ZARM. Vzdělávací kancelář ESA nabízí účastníkům také finanční podporu ve formě krytí části nákladů spojených s účastí v soutěži (cestovní náklady, ubytování a náklady na hardware spojený s realizací experimentu).

Uzávěrka pro podání návrhů je stanovena na 18. ledna 2016. Detailní informace o projektu a popis, jak se zúčastnit, naleznete zde.