EUROPEAN SPACE EDUCATION RESOURCE OFFICE

A collaboration between ESA & national partners

Vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury

Vzděláváme se v robotice

Vzděláváme se v robotice

Evropská vesmírná agentura (European Space Agency – dále jen ESA) pořádá každoročně robotické workshopy (dílny) pro evropské učitele. Jde o dvoudenní seminář, na kterém se zúčastnění učitelé učí stavět roboty ze stavebnic Lego MindStorm a hlavně je programovat pro různé “vesmírné“ mise. Seminář se koná v Redu v Belgii, kde má ESA svoji evropskou centrálu. Z tohoto místa je řízený vesmírný program Evropské unie (EU) a mimo jiné zde mají robotickou laboratoř pro vzdělávání učitelů a vzdělávací místnost pro středo- a vysokoškolské studenty.

Jako dosud třetímu učiteli z ČR se mi podařilo projít výběrovým řízením. Díky podpoře vedení školy a mojí manželky jsem se tohoto robotického semináře koncem března zúčastnil.

Kromě úžasných zážitků z cesty (cestoval jsem rychlovlakem) jsme, ve spolupráci s kolegyní z Rumunska – Violetou, sestavili robota. Úspěšně jsme ho naprogramovali k samostatnému pohybu po modelu Marsu, změřili s ním teplotu vody a také přijali a správně přeložili signál ze Země přes orbitální družici obíhající kolem Marsu. Všechny úkoly, které jsme měli splnit, nám byly vysvětleny v souvislosti s využitím ve vzdělávání našich žáků a studentů se snahou prohloubit zájem žáků, respektive studentů o vesmír.

Mimo náplň workshopu jsme navštívili Evropské vesmírné centrum (European Space Centre - ESC). Kromě muzea slouží jako výcvikové centrum astronautů. V něm jsme se dozvěděli o zvláštnostech pobytu astronautů na mezinárodní vesmírné stanici (International Space Station – ISS), o způsobech dopravy materiálů do vesmíru a také o systému globální navigace EU – Galileo. Jako třešničku na dortu jsme si mnozí zkusili chůzi po virtuálním Měsíci s šestkrát menší gravitací než je na Zemi, simulátor řízení raketoplánu a další cvičení astronautů. Hlavně jsem procvičil svou angličtinu a spolupráci v týmu. Na vysílání a příjmu signálu ze Země jsme s Violetou spolupracovali s dalším týmem – učitelkami z Polska.

Výlet i seminář jsem si velmi užil. Jde o zkušenost, na kterou celý život nezapomenu. Budu-li mít příležitost, rád si workshop zopakuji znovu. Účast doporučuji každému učiteli se zájmem o vesmír a roboty. Určitě dokáže své zkušenosti využít ve své škole.

 

Pavel Broža,

ZŠ Mánesova Otrokovice