EUROPEAN SPACE EDUCATION RESOURCE OFFICE

A collaboration between ESA & national partners

Vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury

Pilsen CUBE II: středoškoláci pošlou své experimenty do vesmíru

Město Plzeň ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni spustilo unikátní projekt studentského satelitu Pilsen CUBE II, který nemá v České republice obdoby. Středoškoláci mají za úkol navrhnout vesmírné experimenty, ty nejlepší pak budou v roce 2018 na palubě družice vyslány na oběžnou dráhu. 

Projekt je rozdělen na tři fáze. První z nich je návrh vlastního experimentu – tzv. payloadu družice, studenti postupující do dalšího kola sestaví jeho prototyp a ti úplně nejúspěšnější se pak budou podílet na dokončení letového kusu a zabudování svého experimentu do družice. „Dle zadávací dokumentace mohou studenti tvořit různě složité experimenty, od jednoduchých analogových nebo digitálních senzorů napojených na vnitřní subsystémy družice až po vlastní subsystém družice. Jedná se například o senzory pro měření prostorové orientace satelitu a jeho rotace, testování odolnosti základních součástek proti podmínkám vesmíru (radiace, rozsah teplot, vakuum) nebo senzory měřící základní parametry satelitu (osvit družice, napájecí napětí, atd.). Soutěž se ale neomezuje jen na experimenty elektronické, je možné pracovat i na měřitelných pokusech např. z oblasti biologie, fyziky, strojírenství a další,“ vysvětlil Ivo Veřtát z Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni, která projekt technicky zaštiťuje.

Základní velikost satelitu CubeSat je 100 x 100 x 113 mm s hmotnostním limitem do 1,33 kg, kostra se standardně vyrábí ze slitiny hliníku. Satelit bude vynesen do výšky 400 až 600 km a podle předpokladu z něj studenti budou čerpat data zhruba jeden až dva roky.

V rámci projektu je vyhlášena také nesoutěžní sekce. „Do té se mohou přihlásit studenti bez věkového omezení, přičemž nemusejí mít zkušenosti s vývojem elektronických systémů. Otevírá se zde prostor například pro datové analytiky, programátory pro podporu operátorů satelitu, realizaci stanoviště pro příjem signálů z družice a další, možností je celá řada. Studenti mají k dispozici navržené formy spolupráce, nebo mohou přijít s vlastním nápadem,“ doplnil Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií města Plzně, organizace, skrze niž město projekt Pilsen CUBE II realizuje.

Město Plzeň zafinancovalo projekt částkou 1,5 milionu korun, jde o další z aktivit na podporu technického vzdělávání, v tomto případě nosně vesmírného programu. Snahou západočeské metropole je v mladých lidech nastartovat zájem o kosmické technologie a postupně z nich vychovávat specializované odborníky v dané oblasti.

První kolo projektu Pilsen CUBE II, ve kterém mohou studenti přihlásit jednotlivé experimenty, je otevřené do 10. prosince 2017. Více informací, technické údaje, možnost spolupráce, časový harmonogram a samozřejmě přihlašovací formulář, je k dispozici na webu http://pilsencube.cz.

Autor Lukáš Holman SCIENCE IN - Koordinátor

Zobrazit profil autora