EUROPEAN SPACE EDUCATION RESOURCE OFFICE

A collaboration between ESA & national partners

Vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury

Pro výuku

Informační materiály, akreditované kurzy, programy pro třídy a mnoho dalších podkladů pro učitele všech stupňů.

Zobrazit pouze

Filtrovat materiály
náhled

Vesmírný seriál KOSMIX pro děti s tématickými omalovánkami

Od 6. ledna do 29. června běžel na dětském kanále České televize ČT :D 26-dílný animovaný seriál pro děti o vesmíru s názvem KOSMIX. Hlavním hrdinou v něm je robůtek Kit, který se rozhodl prozkoumat celý známý vesmír.

Naše kancelář se odborně podílela nejenom na tvorbě scénáře a my tak doufáme, že osloví i starší generace a učitele. Nyní můžete dětem stáhnout i tématické omalovánky z Kitových příběhů.

1. stupeň ZŠUčiteléDalší
DalšíAstronomie
Další
Česky
náhled

Když se Země chvěje, příběh seismické vlny - geofyzika v komiksu

Ve spolupráci s Geofyzikálním ústavem AV ČR a Planetum vznikla unikátní vzdělávací pomůcka, komiks o vzniku seismických vln. Žákům 1. a 2. stupně ZŠ je tak téma zemětřesení vysvětleno netradiční příběhovou formou a seznámí čtenáře s geofyzikálními pojmy a jevy, které se v oboru věd o chování Země objevují.

Znáte rozdíl mezí P-vlnou a S-vlnou? Kde je seismická vlna nejrychlejší a kde v nitru Země nejpomalejší? To se dozvíte v 1. ze 3 dílů komiksových  příběhů.

FyzikaDalší
Další
ČeskyAnglicky
náhled

Nahrávky a materiály z online kurzů z období karantény

Během karanténních opatření jsme pro učitele a děti v doporučeném věku od 6 do 15 let připravili sérii online kurzů na všelijaká vesmírná témata. Během nich jsme dětem pomohli dokončit aktuální výzvy a soutěže Evropské kosmické agentury ESA, ale i dále rozšířit jejich vesmírné obzory. Některé online kurzy byly nahrávány, a tak vznikly i tzv. vzorové hodiny pro učitele. Rovněž jsou volně ke stažení prezentace z těchto kurzů.

1. stupeň ZŠ2. stupeň ZŠUčiteléDalší
FyzikaChemieDalšíAstronomieMatematika
PrezentaceSeminářE-learningDalší
Česky
náhled

Detekce vody na Marsu

Studenti navrhnou a provedou kompletní vesmírnou misi na Mars. Cílem této mise je poslat naprogramované LEGO vozítko na povrch Rudé planety a pozorovat vodu a změny jejího stavu. Studenti budou měřit teplotu a analyzovat sesbíraná data, aby tak porozuměli, jak se teplota hmoty mění během změny jejího stavu (z pevné na kapalnou, z kapalné na pevnou).

2. stupeň ZŠUčiteléDalší
FyzikaRobotikaDalší
Další
Anglicky
náhled

Haló, je to planeta Země?

Během této aktivity budou studenti ze Země komunikovat s Marsem. Cílem této mise je vyslat ze Země skrze program Orbiter automatickou zprávu vozítku, jež se nachází na Marsu. Tato zpráva je vyslána naprogramovaným LEGO robotem, který dovede ovládat tlačítko. Vozítko na Marsu obdrží kód skrze světelný LEGO senzor a studenti posléze analyzují a shlukují data, aby rozluštili přijatou zprávu. Jak funguje základní teleskop si studenti nasimulují skrze zvětšování snímků Marsu za pomoci dvou čoček.

2. stupeň ZŠUčiteléDalší
FyzikaRobotikaDalší
Další
Anglicky
náhled

Postavte si marťanské průzkumné vozítko

Studenti navrhnou a naprogramují vozítko ze stavebnice LEGO. Základní pokyny  navolí skrze softwarový blok. Později již studenti naprogramují robota za pomoci softwaru LEGO Mindstorms EV3, aby ho tak mohli ovládat na dálku. Cílem je provést vesmírný experiment vědeckého rázu a sesbírat data. Hodnoty budou později zanalyzovány a porovnány s hypotézami studentů.

2. stupeň ZŠUčiteléDalší
FyzikaRobotikaDalší
Další
Anglicky
náhled

Měsíční základna - Jak se liší přístřeší na Zemi a na Měsíci?

Jak je důležité mít přístřeší na Zemi a na Měsíci? Žáci se dovědí o rozdílných podmínkách, kterým by byli vystaveni na Měsíci oproti podmínkám, ve kterých žijí na Zemi. Ve skupině navrhnou svou vlastní měsíční základnu s využitím materiálů, které by jim byli na Měsíci k dispozici.

1. stupeň ZŠ2. stupeň ZŠUčiteléDalší
FyzikaDalšíAstronomie
Další
Anglicky
náhled

Postavte si Bionickou Ruku

Tato metodika je zaměřena na výrobu bionické ruky z lepenky, brčka, gumiček a drátků. Pochopí zde fukci jednotlivých prstů a důležitost protistojného palce k uchopování objektů o rozdílných velikostech a tvarech. Uvědomí si fakt, že by člověk nebyl schopný téměř vůbec hýbat rukama, kdyby byla složena pouze z kostí. S pomocí bionické ruky se naučí, jakou roli hrají v ruce kosti, svaly, šlachy a vazy.

1. stupeň ZŠ2. stupeň ZŠUčiteléDalší
BiologieRobotikaDalší
Další
Anglicky
náhled

Ze Země a z vesmíru - Porozumění snímků Země

V tomto souborů 3 aktivit se žáci seznámí s dálkovým průzkumem Země s využitím satelitů. Budou přiřazovat ke snímkům pořízeným na Zemi snímky pořízené astronauty nebo satelity z vesmíru. Porozumí výhodám, které získají, když prozkoumají objekt z různých úhlů a perspektiv. V této metodice se využívají snímky ze satelitů Sentinel-1 a 2 programu Copernicus Evropské komise. 

1. stupeň ZŠ2. stupeň ZŠUčiteléDalší
Další
Další
Anglicky
náhled

Astrojídlo - Co se jí ve vesmíru?

Žáci se naučí rozeznávat různé části rostlin. Naučí se, které části známých rostlin jsou jedlé a jaký je rozdíl mezi zeleninou, ovocem a semeny. Budou si muset představit rostlinu, která vyprodukovala ten který kus ovoce/zeleniny nebo semen, které jim budou ukázány. Poznají rozdíly v požadavcích jednotlivých rostlin a jaký vliv na sklizeň mají rozdílné podmínky. Na základě těchto poznatků budou na konci schopni vyhodnotit, které rostliny jsou vhodné pro pěstování ve vesmíru a které ne.

1. stupeň ZŠUčiteléDalší
BiologieDalší
Další
Anglicky